Tisk článku ze serveru Webmagazin.cz - Stonavská Barborka je novou příležitostí pro zpěvákyÚvodník: Mezi pěveckými soutěžemi pořádanými v České republice se pomalu zabydluje Mezinárodní soutěž pěveckých ensemblů Stonavská Barborka. Soutěž vznikla z iniciativy dvou ostravských hudebních pedagogů – PhDr. Leona Juřici, hudebního skladatele a emeritního profesora Janáčkovy konservatoře Ostrava, a operního pěvce Klementa Słowioczka, sólisty Komische Oper Berlin, který v současné době působí na Ostravské univerzitě.

Článek: Oba již delší dobu pociťovali vakuum mezi odbornými soutěžemi sólových zpěváků na jedné a sborovými soutěžemi na druhé straně. Jejich iniciativa našla nečekanou podporu a odezvu v rodné obci druhého ze jmenovaných – Stonavě, která se stala pořadatelem soutěže. Tak se zrodila soutěž, určená žákům a studentům (od letošního ročníku i nestudentů) všech typů uměleckých škol, kteří se vedle sólistické výuky věnují pro praxi důležitému oboru, jakým je ensemblový (komorní) zpěv. Vymezení pojmu pěvecký ensemble je v této soutěži od dueta po sexteto.

Úspěšný průběh a značný ohlas prvních dvou ročníků vedl organizátory k vypsání  dalšího. Třetí ročník pěvecké soutěže je naplánován na 4. – 6. 12. 2009.

Soutěž je řízena Soutěžním řádem a Organizačními pokyny. Zásadním změnou v pravidlech 3. ročníku je možnost účasti nestudentů uměleckých škol, čímž je nabídnuta příležitosti i talentovaným absolventům či studentům jiných typů škol.

Průběh soutěží je rozdělen na dvě základní etapy. První je soutěžemi v jednotlivých kategoriích a subkategoriích, které hodnotí pětičlenná porota. Nejlepší těchto soutěží se mohou těšit na odměny s celkovou dotací 95.000 Kč. Cenou pro ensembly středních a vysokých škol je finanční šek a ensembly základních škol budou obdarovány věcnými odměnami.

Druhou etapou a vrcholem všech soutěží bude Velké finále. Jedná se o koncert laureátů se soutěží o Cenu Stonavské Barborky, což je nejvyšší možné ocenění. V průběhu tohoto koncertu budou uděleny i další dvě významné ceny, Cena Českého rozhlasu Ostrava (poukaz na čtyřhodinovou natáčecí frekvenci ve Studiu 1 ČRo Ostrava) a Cena diváků.

Soutěže se může zúčastnit každý, kdo splní podmínky Soutěžního řádu a Organizačních pravidel soutěže. Nedílnou součásti je podání řádně vyplněné přihlášky v termínu do 31. 10. 2009. Soutěž nemá vypsané startovné a účastníkům bude v průběhu soutěže hrazena strava i nocleh.

Kromě soutěží je pro účastníky připraven bohatý kulturní program. Vedle již tradičního společenského večera se mohou účastníci těšit např. na recitál vokálně-experimentálního souboru Affetto, na vystoupení Žesťového kvinteta Janáčkovy filharmonie Ostrava a hostem nejvzácnějším bude japonská mezzosopranistka Miki Isochi.

Zajímavá je také nabídka doprovodného a oddechového programu. K relaxaci přispěje např. návštěva bazénu či Hornického muzea Landek. Tou největší atrakcí je návštěva Dolu Darkov, skutečné fárání a vidět práci horníků v přímém provozu.

Veškeré informace o soutěži, pravidlech a všech programech najdete na webových stránkách www.stonava.cz/ barborka/nebo u Ing. Bc. Josef Melnara na tel. +420 770 270 063.

21.10.2009 - redakce